Посланици на здравето

През учебната 2017/2018 година Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, съвместно с Министрество на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Представителството на Европейската комисия в България организираха  Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”. Националният конкурс се провежда в две фази: Фаза 1 – Класиране на проектни предложения и Фаза 2 – Оценяване на резултатите от реализираните проекти. На първи етап одобрение получиха пет проекта от област Пазарджик. От тях три проекта са на СУ „Христо Ботев” – град Септември:

Целта на реализирането на тези проекти е чрез активно участие на учениците в различни интерактивни дейности да се формира правилно отношение към здравословния начин на живот.