Клуб Дебати

Клуб за младежка гражданска активност „Дебати”

През учебната 2005/2006 година училището участва в реализирането на проект „Област Пазарджик – територия на активно младежко гражданство”. Под ръководството на г-жа Регина Карталова е създаден клуб за младежка гражданска активност „Дебати”, в който участват ученици от X и XI клас. Започва издаването на училищен вестник „За тебе”. Учениците се подготвят за активно гражданско участие в обществения живот на общината, областта и държавата.

[ilightbox id=“2″][/ilightbox]
Участниците в клуб „Дебати“ Радослав Керемидов, Васил Манолов, Силвия Ковачева и Андрей Мезов на посещение в Парламента