Приятели на музиката

Клубове-логоКлуб „Приятели на музиката”

Цели: Откриване, възпитаване, развиване на музикалните способности на учениците. Съхраняване и поддържане на народните традиции и възпитаване на любов към нашата самобитна национална култура и идентичност. Участие в концерти и други музикални изяви.

В клуб „Приятели на музиката“ бяха създадени две групи. В първа група участваха ученици от начален етап. Във втора група се включиха ученици от V до VІІІ клас. Ръководител на групите – Ани Атанасова.

[ilightbox id=“11″][/ilightbox]