Млад еколог

Клубове-логоКлуб „Млад еколог”

Цели: Формиране на ценностна система у учениците и модел на поведение в училище, вкъщи и в обществото в духа на активна гражданска подкрепа за опазване на околната среда. Разширяване на знанията за екосистемите и биоразнообразието на природата в родния край, екологичното разнообразие на Чепинската речна долина и проблемите за опазването на чистотата на водите й.

В клуб „Млад еколог“ бяха създадени две групи. В първа група участваха ученици от VІІІ клас с ръководител Регина Карталова. Във втора група се включиха ученици от ІХ до ХІІ клас с ръководител Елена Попова.

[ilightbox id=“10″][/ilightbox]