Информационни технологии

Клубове-логоКлуб „Информационни технологии”

Цели: Осъзнаване ролята и значението на компютърните системи и информационни технологии в живота на хората. Придобиване на представа за възможностите на компютърните системи да обработват и представят разнородна информация. Реализиране на собствени идеи и тематични проекти чрез изучаваните средства.

В клуб „Информационни технологии“ бяха създадени три групи. В първа група участваха ученици от ІV и V клас с ръководител Петя Цанкова. Във втора група се включиха ученици от V клас с ръководител Недялка Спасова. В трета група взеха участие ученици от ІХ до ХІІ клас с ръководител Любка Попова.

[ilightbox id=“9″][/ilightbox]