Здравно образование

Клубове-логоКлуб „Здравно образование”

Цели: Формиране у учениците на здравно-хигиенна култура и навици за здравословен стил на живот. Повишена информираност за редица заболявания, рационално хранене и избягване на вредни навици. Усвояване на знания за вредата от използването на наркотици, алкохол и цигари върху тялото и психиката.

В клуб „Здравно образование“ участваха ученици от VІІ до ІХ клас с ръководител Вили Димитрова.

[ilightbox id=“8″][/ilightbox]