Език свещен

Клубове-логоКлуб „Език свещен”

Цели: Стимулиране творческата активност на учениците за изучаване произведенията на националните поети и писатели. Развитие на творческото мислене на учениците и изграждане на чувство за родова принадлежност. Издаване на училищен вестник с творческите и поетичните постижения на учениците.

В клуб „Език свещен“ бяха създадени две групи. В първа група участваха ученици от VІ клас с ръководител Стефка Мезова. Във втора група се включиха ученици от ІХ до ХІІ клас с ръководител Бойка Стойнова.

[ilightbox id=“7″][/ilightbox]