Да съхраним българското

Клубове-логоКлуб „Да съхраним българското”

Цели: Изучаване на културно-историческото наследство на родния край: фолклор, институции, носии и обичаи. Формиране на чувство за национална гордост и самочувствие и европейска принадлежност. Изготвяне на табла, презентации и организиране на етнографски изложби и празници.

В клуб „Да съхраним българското“ взеха участие ученици от гимназиален етап с ръководител Черешка Неделина.

[ilightbox id=“6″][/ilightbox]