Бързи смели сръчни

Клубове-логоКлуб „Бързи, смели, сръчни”

Цели: Създаване на демократична и модерна извънкласна форма на работа, която да съдейства за правилното физическо развитие на учениците и за възпитаване на устойчив интерес и привички за системни занимания с физически упражнения и спорт. Формиране на двигателни навици, физически качества и участие в състезания на училищно и общинско равнище.

В клуб „Бързи, смели, сръчни“ участваха ученици от начален етап, които бяха разделени в пет групи с ръководители Антоанета Василева, Цветана Трендафилова, Ангелина Татерска, Елка Каравеликова и Петруна Даскалова.

[ilightbox id=“5″][/ilightbox]