Аз художникът

Клубове-логоКлуб „Аз, художникът”

Цели: Формиране на художествено-естетическо отношение към природата, обществото и изобразителното изкуство. Усвояване на система от знания и умения, свързани с отделните видове и жанрови форми на изобразителното изкуство. Организиране на изложби и пленери.

В клуб „Аз, художникът“ бяха създадени две групи. В първа група участваха ученици от начален етап с ръководител Йорданка Халачева. Във втора група се включиха ученици от V до ХІІ клас с ръководител Стоянка Бонева.

[ilightbox id=“4″][/ilightbox]