Клубове на ученика

Клубове-логоПроект „Клубове на ученика – Септември“

Водеща организация: СОУ „Христо Ботев”, град Септември

Партньори: СОУ „Христо Смирненски”, град Септември, НУ „Васил Левски”, град Септември, ОУ „Христо Ботев”, село Семчиново, ОУ „Христо Смирненски”, село Ветрендол, ОУ „Христо Ботев”, село Карабунар, ОУ „Никола Вапцаров”, село Варвара

Дипляна-Клубове на ученика
Проект „Клубове на ученика – Септември“ бе реализиран през учебната 2009/2010 година. Проектът възроди традицията в училище да се провежда системна извънкласна дейност с учениците. Чрез проекта се създаде модел за организиране на ученически клубове в областта на изкуствата, науката и спорта, в училища от различен тип на община Септември.

В проекта участваха 1476 ученици от I до XII клас от седем училища на община Септември, разпределени в 82 клуба по интереси.

Общата цел на проекта бе прилагане на иновативни подходи за обучение и комуникация, водещи до подобряване на качеството на обучителния процес и повишаване на интереса от страна на учениците към него.

Проект „Клубове на ученика – Септември“ се изпълни с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За целите на клубовете бяха изработени специализирани учебни помагала, бяха закупени компютърна техника и необходимите консумативи и материали, съобразени с нуждите на съответния клуб.

[ilightbox id=“3″][/ilightbox]

Пресконференция по повод началото на Проект „Кубове на ученика – Септември“