Единни в многообразието

Проект „Единни в многообразието“

През учебната 2007/2008 година учениците от начален етап участваха в съвместен проект на РИО-Пазарджик и септемврийските училища и детски градини на тема „Да съхраним ценностите като обменим и опознаем културите си”.

Проектът постигна целта си – българските и ромски деца научиха повече за празниците, обичаите и традициите на двата етноса, което е предпоставка за ваимното им опознаване и за създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство в училище.

Учениците участваха в новогодишната изложба, в Коледния и Великденски концерт и в изложбата „Иде Великден”. Със средства на проекта са ушити народни носии и закупени книги за училищната библиотека.

[ilightbox id=“1″][/ilightbox]