Деца в музея

Проект „Деца в музея“

През учебната 2007/2008 г. бе реализиран проектът „Деца в музея” от Националната програма „Училището – територия на учениците” – модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”. Партньор по проекта е АМ „Проф. М. Домарадски”. Проектът е на стойност 7 522 лева.

В проекта участваха над 30 ученици от прогимназиален и гимназиален етап, разпределени в две секции „Археология и музейно дело” и „Реставрация и информационно обслужване”. Под ръководството на учителите Черешка Неделина, Любка Попова, Стоянка Бонева и Галина Дишкова и на музейните специалисти учениците опознаха археологическото богатство на община Септември, запознаха се с археологията като наука и с работата на музейните работници – археолози, реставратори, ексурзоводи.

Проектът приключи с екскурзия до Долината на тракийските владетели в град Казанлък. Със средства от проекта са закупени принтер, камера, фотоапарати, английско-български и българо-английски речници, флипчарт и др.

[ilightbox id=“0″][/ilightbox]