Проекти

Работим по проекти

През последните години СУ „Христо Ботев” успешно се справя с едно ново предизвикателство на времето – проектното финансиране.

Спечелените и реализирани проекти за кратко време промениха облика на училището и осмислиха свободното време на учениците в разнообразни извънкласни дейности.

В резултат на Националната програма на МОН „Енергийна ефективност” през есента на 2005 г. е подменена остарялата дървена дограма с PVC. Инвестицията е на стойност 130 771 лв.

След спечелен проект на стойност  23 178 лв по Националната програма на МОН „Модернизиране на материалната база в училище” – модул „Спорт в училище” е подменено подовото покритие на физкултурния салон и той е частично оборудван.

С проекта за тържественото отбелязване на 85 години училище „Христо Ботев” по Националната програма „Училището-територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот” на МОН е уредена училищна фотодокументална изложба, издадени са: мултимедийна презентация, дипляна и училищен вестник.

През 2008 г. четирима ученици от гимназиален етап – Спасимир Пилев, Спас Керимов, Даниела Неделина и Ангел Златков участваха и спечелиха стипендии по проекта „Комунитас“ – „1000 стипендии“ за отлични постижения в училище, олимпиади и състезания.