Общо събрание за избор на Обществен съвет на СУ „Христо Ботев“

Заповед за избор на представители на родителите за участие в Общото събрание за създаване на Обществен съвет

Покана до родителите, избрани да участват в Общото събрание за създаване на Обществен съвет