Обществен съвет

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА IX КЛАС, УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА на обществения съвет към СУ „Христо Ботев“ – град Септември, учебна 2016/2017 година

Протокол №5/ 13.09.2017 г.

Протокол № 4/ 18.08.2017 г.

Протокол № 3/22.03.2017 г.

Протокол № 2/13.03.2017 г.

Протокол № 1/13.12.2016 г.

ПОКАНА до членовете на обществения съвет

Заповед за избор на представители на родителите за участие в Общото събрание за създаване на Обществен съвет

Покана до родителите, избрани да участват в Общото събрание за създаване на Обществен съвет