Поверителност

Защита на личните данни на СУ „Христо Ботев“ – Септември съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).