СУ „Христо Ботев“

 

Средно училище „Христо Ботев” е най-голямото училище в община Септември.
Ползва се с безспорен  авторитет и има     водеща роля в общината, резултат от последователен и целенасочен труд на поколения учители и ученици.

В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. Педагогическият персонал се състои от квалифицирани педагози, които постоянно усъвършенстват професионалните си умения. Те и днес съхраняват непреходните традиции в обучението и възпитанието, но същевременно прилагат и иновационни форми и методи на работа. Доказателство за това са спечелените проекти и отличия от учители и ученици на общинско, областно и национално ниво.

Училището предлага добри условия за учебна и възпитателна работа. То разполага със съвременни кабинети по всички учебни предмети, ресурсен кабинет за ученици със специални образователни потребности, физкултурен салон, библиотека и ученически стол.

От учебната 2009/2010 година в училището се провежда профилирано обучение за учениците от гимназиален етап, профил „Природоматематически” с профилиращи предмети биология и здравно образование, математика и английски език.

Цялата дейност на училището е насочена към изграждане на граждани с висока култура, които познават и зачитат националните и общочовешки ценности. Просветният и културен живот на нашия град не би изглеждал така без труда, таланта и гражданската отговорност на поколения учители и възпитаници на училището.

Презентация